Iedereen neemt verantwoordelijkheid bij VvE onderhoud

Anders dan bij een particuliere woning, zullen er bij flatgebouwen meerdere eigenaren aan te duiden zijn, die elk hun eigen flat binnen dit gebouw gekocht hebben. Dit brengt uiteraard met zich mee, dat er naast de eigen flat ook gemeenschappelijke delen in het gebouw zijn. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de gangen, de hal, de tuin, de lift en meer. Voor de flats is iedere eigenaar op zichzelf verantwoordelijk voor onderhoud en kosten. Voor de gemeenschappelijke delen zal er een gedeelde verantwoordelijkheid bestaan, in de vorm van een VvE.

Wat is een VvE?
Als iemand een flat koopt, koopt deze persoon eigenlijk een deel van het gebouw en heeft hij het recht om één van de in het gebouw aanwezige flats als zijn eigendom te mogen zien, het zogenaamde appartementsrecht. Bij de aankoop wordt de koper automatisch lid van de VvE, Vereniging van Eigenaren. Dit is het overkoepelende orgaan van alle eigenaren van een deel van het gebouw. Een VvE oprichten is een wettelijke verplichting en wordt bij akte vastgelegd door een notaris. Een eigenaar die zijn deel van het gebouw verkoopt, wordt automatisch geschrapt binnen de VvE, de nieuwe eigenaar komt dan in zijn plaats.

Het lidmaatschap mag dan wel eerder een formaliteit lijken, er wordt toch een actieve deelname en betrokkenheid verwacht van alle leden. Enkel en alleen op die manier kan het gebouw in optimale omstandigheden beheerd worden en kan na het uitvoeren van werken geen discussie ontstaan, iedereen gaf namelijk zijn akkoord of bezwaren aan tijdens de georganiseerde vergaderingen.

Hoe wordt het VvE onderhoud in de praktijk geregeld?
In de splitsingsakte van het gebouw, waarin bepaald wordt welke appartementsrechten er zijn en aan wie die toebehoren, wordt ook de oprichting van de VvE vastgelegd en worden de gemeenschappelijke delen bepaald waarvoor de VvE gedeelde verantwoordelijkheid draagt. Het VvE onderhoud, bijvoorbeeld door Meijer Multicleaning BV, slaat op het onderhoud van alle gemeenschappelijke delen waarvoor de eigenaren samen tot beslissingen moeten komen.

Zijn er herstelwerken die moeten uitgevoerd worden of dringen bepaalde renovaties zich op, dan zal de kostprijs daarvan vanuit de VvE betaald worden. Om die kosten vanuit de VvE te kunnen betalen, wordt verwacht van alle eigenaren dat zij een afgesproken en vastgelegd maandelijks bedrag aan de vereniging overmaken. Dat bedrag dient aan de ene kant om herstellingen of renovaties te laten uitvoeren die op dat moment moeten gebeuren en aan de andere kant om een reserve aan te leggen voor toekomstige werken. Welke werken uitgevoerd worden, binnen welke termijn en door wie, wordt besloten op de vergadering met alle leden van de VvE.


Delen